Misja

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej realizuje statutowe cele poprzez:

 

 

 • Organizowanie usług opiekuńczych w (domach) mieszkaniach podopiecznych w formie pomocy sąsiedzkiej;

 • Organizowanie i prowadzenie dożywiania – dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dożywianie dzieci na świetlicach środowiskowych w ramach dotacji przyznanej przez Gminę Ostrowiec oraz programy polskiej Akcji Humanitarnej „Pajacyk” i Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś”;

 • Organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla podopiecznych;

 • Udzielanie pomocy rzeczowej - taka pomoc udzielana jest w najróżniejszych formach w zależności od możliwości stowarzyszenia i potrzeb podopiecznych. W tej formie pomocy PKPS ma większe możliwości ponieważ łatwiej jest pozyskać dary w naturze od ofiarodawców niż w postaci gotówki. W ramach tej pomocy rozdzielane są potrzebującym dary w naturze: odzież, obuwie, żywność, meble i sprzęt gospodarstwa domowego; (magazyn ul. Jana Samsonowicza 17a);

 • Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany w Polsce w ramach obejmuje zakup i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących oraz obligatoryjne działania towarzyszące. Działania te prowadzone będą są organizacje partnerskie takie jak Polski Komitet Pomocy Społecznej i mają na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej www.mpips.gov.pl

 

ue

 • Bezpłatna dystrybucja żywności od producentów owoców i warzyw objętych embargiem rosyjskim;

 • Świadczenie pomocy osobom bezdomnym – prowadzenie Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (ul. Jana Samsonowicza 80);

 • Prowadzenie świetlic środowiskowych (ul. Jana Samsonowicza 15/28 oraz ul. Wspólna 5);

 • Udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;

 • Organizowanie Dnia Dziecka, Mikołajek i akcji „Lato z PKPS-em”;

 • Organizacja festynów, koncertów;

 

Copyright © pkps.ostrowiec.pl 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Realizacja: Projektowanie stron internetowych Kielce