O nas

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Ostrowcu powstał 23.08.1989. Celem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych problemów życiowych, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym oraz dzieciom i młodzieży.

 

  • organizowanie usług opiekuńczych;
  • dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach;
  • organizowanie różnorodnych form wypoczynku
  • udzielanie pomocy głównie rzeczowej;
  • pomoc prawna;
  • świadczenie pomocy osobom bezdomnym i bezrobotnym;
  • udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i ekologicznych;
  • prowadzenie świetlic i placówek opiekuńczo wychowawczych;
  • prowadzenie noclegowni, DDPS, klubów seniora, zakładów leczniczo - opiekuńczych i innych placówek;
  • przeciwdziałanie patologiom społecznym, alkoholizmowi, narkomani itp. oraz łagodzenia ich skutków.

 

Celem PKPS jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań.

 

Copyright © pkps.ostrowiec.pl 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Realizacja: Projektowanie stron internetowych Kielce