Projekty

ue

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), Podprogram 2015

 

 

 

 

 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Øuczestniczy w realizacji PO PŻ 2014-2020, Podprogram 2015 w wyniku:  wyboru w konkursie przeprowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, tj. Instytucję Zarządzającą (IZ) i umowy nr POPŻ/O/1/2015                       z dnia 28.04.2015 r., zawartej przez Władze Naczelne stowarzyszenia                            z Agencją Rynku Rolnego ( ARR ), tj. Instytucją Pośredniczącą (IP);

Øgwarantuje jakość przekazywanej żywności na podstawie gwarancji jakości otrzymanych od dostawców wskazanych przez ARR.


 

W celu realizacji PO PŻ, Podprogram 2015 PKPS może przekazać otrzymane gotowe artykuły spożywcze  do:


 

- organizacji pozarządowych,

- organizacji pożytku publicznego,

- innych podmiotów

 

      nie działających w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest  wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej potrzebujących, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

 

PKPS dokonuje dystrybucji otrzymanej żywności wyłącznie w formie paczek lub gotowych posiłków przygotowywanych i wydawanych osobom potrzebującym w placówkach żywienia zbiorowego (placówki dzienne dla dzieci, placówki dla osób bezdomnych, jadłodajnie).


 

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej  oraz z zastosowaniem  kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 150%):


 

            ►813 zł dla osoby samotnej, od 01 października 2015r 951 zł;

            ►684 zł dla jednego członka w rodzinie, od 01 października 2015r 771 zł

 

            - zgodnie z wytycznymi IZ z 7 maja 2015 roku.


 

Do kwalifikowania osób potrzebujących do uczestnictwa w PO PŻ, Podprogram 2015 uprawnione są ośrodki pomocy społecznej, które wystawiają skierowania imienne. PKPS może samodzielnie kwalifikować jedynie osoby bezdomne.                                                                    

 

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – zestaw co najmniej 8 rodzajów artykułów spożywczych z 3 grup towarowych, przy czym zestaw produktów dla 1 osoby w całym Podprogramie 2015 powinien obejmować (tzw. limit roczny):


 

- makaron świderki – 7 opakowań po 0,5 kg, razem 3,5 kg,

- ryż biały – 4 opakowania po 1 kg, razem 4 kg,

- kasza jęczmienna – 8 opakowań po 0,5 kg, razem 4 kg,

- kawa zbożowa instant – 4 opakowania po 0,2 kg, razem 0,8 kg,

- płatki kukurydziane – 3 opakowania po 0,5 kg, razem 1,5 kg,

- mleko UHT – 8 opakowań po 1 l, razem 8 l,

- ser podpuszczkowy dojrzewający – 2 opakowania po 0,4 kg, razem 0,8 kg,

- ser topiony – 12 opakowań po 0,1 kg, razem 1,2 kg,

- groszek z marchewką – 5 opakowań po 0,4 kg, razem 2 kg,

- sok jabłkowy – 4 opakowania po 1 l, razem 4 l,

- koncentrat pomidorowy – 7 opakowań po 0,16 kg, razem 1,12 kg,

- dżem truskawkowy – 5 opakowań po 0,39 kg, razem 1,95 kg,

- mielonka wieprzowa –10 opakowań po 0,4 kg, razem 4 kg,

- klopsiki w sosie własnym – 4 opakowania po 0,85 kg, razem 3,4 kg,

- cukier biały – 5 opakowań po 1 kg, razem 5 kg,

- olej rzepakowy – 2 opakowania po 1 l, razem 2 litry.

 

 

Definicja posiłku – każdy posiłek (śniadanie, II śniadanie, obiad –                      w szczególności gorący posiłek dwudaniowy lub jednodaniowy, podwieczorek, kolacja).

 

 

Każdy odbiorca żywności w formie paczek lub gotowych posiłków może wziąć udział w działaniach towarzyszących wybranych spośród niżej wymienionych: 

  a) zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej,    zmierzające do wyjścia z ubóstwa

 

  b) grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. seniorzy, matki z dziećmi, osoby samotne)

  c) pomoc osobom bezdomnym w utrzymaniu higieny osobistej

  d) wsparcie psychologiczne, inne terapeutyczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

  e) warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych;

 

  f) warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania;

 

  g) programy edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania   i   przeciwdziałania marnotrawieniu żywności;

 

  h) warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji                    i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstw domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych                 i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

 

 

W sprawach spornych, niejasnych, nieuregulowanych w Wytycznych  należy kontaktować się z właściwym terytorialnie koordynatorem Programu FEAD tj. koordynatorem przy Świętokrzyskim Zarządzie Wojewódzkim ul. Kościuszki 25; 25-310 Kielce tel. 730 119 117  lub                 z Biurem Rady Naczelnej PKPS tel. (22) 621 58 77, e-mail: rada.naczelna@pkps.org.pl, albo bezpośrednio z koordynatorem             z ramienia Rady Naczelnej, tel. (22) 622 64 36, e-mail: m.jakonowicz@pkps.org.pl .  Skargi można też składać bezpośrednio       w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS tel. (22) 661 12 77, e-mail:  sekretariat.dps@mpips.gov.pl .                                                                                                                                                             

Informujemy ponadto, że w Podprogramie 2014 poprzez jednostki PKPS w całym kraju z pomocy żywnościowej skorzystało 187 296 osób, w tym:

 

- 59 735 dzieci w wieku do 15 lat,

- 6 135 seniorów w wieku 65 lat lub więcej,

- 2 761 osób bezdomnych,

- 26 512 osób niepełnosprawnych,

- 52 558 osób bezrobotnych, dla których w formie paczek przekazano:

- 530 700 kg makaronu świderki,

- 707 600 l mleka UHT,

- 283 040 kg mielonki wieprzowej,

- 707 584 kg cukru białego,

- 353 786 l oleju rzepakowego.


 

Z pomocy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim w Podprogramie 2014 korzystali mieszkańcy gmin: Ostrowiec Św., Bodzechów, Bałtów, Wojciechowice, Sienno. Było to 4523 osób, w tym:


 

- 1481 dzieci w wieku do 15 lat,

- 97  seniorów w wieku 65 lat lub więcej,

- 25 osób bezdomnych,

- 862 osób niepełnosprawnych,

- 1204 osób bezrobotnych, dla których w formie paczek przekazano:


 

- 12 121 kg makaronu świderki,

- 16 163 l mleka UHT,

- 7 467,20 kg mielonki wieprzowej,

- 16 163 kg cukru białego,

- 8 079 l oleju rzepakowego.


 

Copyright © pkps.ostrowiec.pl 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Realizacja: Projektowanie stron internetowych Kielce